Lorek Consulting

img13

Sprawdzony model

Stosowanie dobrych praktyk w procesach zakupowych nie zabezpieczy przedsiębiorstw przed różnymi zewnętrznymi zagrożeniami, które w zmiennym otoczeniu gospodarczym są nieodłącznym atrybutem naszej codziennej praktyki. Konieczność sprostania zmianom uwarunkowań ekonomicznych powinna być rozważana i stale analizowana przez firmy w taki sposób, by mogły się one przygotować i dostosować do zmieniających się okoliczności.

Aktualna sytuacja gospodarcza pokazuje, że przedsiębiorstwa, które kreatywnie dostosowujące się do sytuacji rynkowej, tworząc różne scenariusze przyszłości, lepiej radzą sobie z  nieoczekiwanymi zmianami w otoczeniu zewnętrznym.

Należy mieć świadomość, iż w przyszłości zmienią się obecne struktury dostawców, warunki makro i mikro ekonomiczne będą oddziaływać na procesy zakupowe, a komunikacja będzie przebiegała jeszcze szybciej i bardziej bezpośrednio. W badaniu przyszłych trendów Lorek Consulting analizuje wpływy adekwatnych czynników zewnętrznych na zaopatrzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Lorek Consulting, zestawiając różne perspektywy, przygotowuje możliwe scenariusze rozwoju i adaptacji zaopatrzenia w przedsiębiorstwach klientów, co pozwala na wczesną identyfikację możliwych zagrożeń i problemów zagrażających stabilności procesów i operacji firmy.

Rezultatem analizy trendów będzie zdefiniowanie najważniejszych działań, które powinny być wdrożone w celu skutecznego zarządzania zmianami.

Scenariusze trendów i scenariusze przyszłości pokazujące przyczyny i efekty, dające logiczne uzasadnienie możliwych zmian i ich intensywności, przygotowują do elastycznego reagowania na zmiany oraz szybkiego decydowania i działania. Ten sposób daje szansę być zawsze o krok przed konkurencją, daje przewagę konkurencyjną i zwiększa korzyści.

Lorek Consulting wykorzystuje sprawdzone modele rozwiązań i stosuje najlepsze praktyki… nie eksperymentujemy z pieniędzmi naszych klientów!

Powrót