Lorek Consulting

img11

Lorek Consulting to indywidualne spojrzenie i silna orientacja na klienta. Naszą pracę konsultingową można podzielić na 3 zasadnicze etapy:

Projekt

Projekt jest definiowany wspólnie z klientem, rozpisany na fazy, po czym dobierane są właściwe zasoby i narzędzia. Projekt realizowany jest w taki sposób, by jak najmniej ingerował w rytm pracy klienta. Każdy etap projektu kończy się raportem. Dzięki temu możliwa jest pełna kontrola nad projektem, by ostateczny wynik spełniał wymagania i oczekiwania klienta.

Raport

Ostatecznym wynikiem mojej pracy jest raport końcowy oparty na zebranych danych i analizie. Składa się on z kilku części zawierających: opis pracy, zebrane dane i analizę. Najważniejszą częścią raportu są wnioski. wnioski przedstawia się w postaci pełnej koncepcji działań (strategii) lub w ograniczonym zakresie – zestawu rekomendacji z planem wdrożenia, wszystko zależnie od oczekiwań firmy Klienta.

Ocena

Ostatnim krokiem jest porównane wyników Projektu z przyjętymi na początku założeniami i celami. Odbywa się to na spotkaniu, na którym prezentujemy i omawiamy wyniki, przekazujemy pełny raport i analizy. Zakładając, że jakość naszych usług mierzona jest stopniem satysfakcji klienta, zależy nam na informacji zwrotnej oceniającej nasze usługi.

SUCCESS FEE
Z KLIENTEM ROZLICZAMY SIĘ ZA SUKCES

– podstawą naszego wynagrodzenia za realizację projektów jest premia od sukcesu , która to stanowi jego największą część. Daje to gwarancję naszym Klientom bardzo silnej motywacji osiągnięcia szybkich, trwałych i znaczących sukcesów w optymalizacji (redukcji) kosztów prowadzonej przez Klienta działalności. Zakres naszych usług jak i sposób wynagrodzenia jesteśmy w stanie dowolnie dostosować do specyfiki biznesu naszego Klienta.

Powrót